Om nina von hirsch design

De siste 16 år har jeg jobbet med brobygging og kulturformidling av den VestAfrikanske kulturen til  Norge.

Som møbelsnekker/Interiørdesigner og kunstner ønsker jeg å introdusere det vakre afrikansk design inn i vestlige hjem og interiør. 

Vi har etterhvert blitt et godt sammensatt arbeidsteam bestående av en liten gruppe håndverkere innenfor diverse fagfelt. Alle kommer fra forskjellige stammer og folkeslag rundt omkring i SubSahara området.

Sammen har vi som mål å prøve og bevare viktige kulturuttrykk og håndverk og skaper de vakreste håndverk som har resultert i flere utstillinger og utsmykkninger på statelige museum, gallerier og i offentlige bygg. 

Min bakgrunn som møbelsnekker gjør det mulig for meg å formidle videre mine design og krav til kvalitet for videre produksjon på det lille verksted under opphetet bølgeblikk i VestAfrika der så og si alt foregår uten elektrisitet. Alle gjenstandene bærer tydelige spor av å være unike håndverk og det eneste av sitt slag.

Jeg har har delvis vokst opp i VestAfrika der min far arbeidet i 28 år i fiskerinæringen. Jeg gikk på skole i Accra og har gjennom mange år tillagt megkunnskap og dyp respekt for den innholdsrike kulturen i området.

I tillegg til å produsere egne design og innovasjonen tuftet på de allerede etablerte uttrykk,  finner jeg skulpturer, masker, remedier og andre gjenstander som jeg enten produserer på nytt eller blir tilbudt autentiske gjenstander gjennom mine "Tradesmen" handelsmenn fra henholdsvis Mali, Niger, Elfenbenkysten, Burkina Faso og Ghana.

Disse handelsmennene har jeg blitt godt kjent med og lært meget av gjennom vår handel over lang tid tilbake. De kjenner meg som "the trading artist" og kan bekrefte når vi møtes for å handle gjenstander,masker og remedier at gjenstandene jeg vil produsere på verkstedet eller kjøpe forsvinner lynhurtig i takt med store deler av kulturen i jakten på det vestlige liv og goder. 

Et faktum som forsterker mitt sterke ønske om å reprodusere og vise en flik av denne fantastiske kulturen og dens vakre symbolrike håndverk

Etter hver endte produksjonsreise ned til verkstedet i VestAfrika, følger jeg produksjonen hjem til Norge der de vises på gallerier,museum. offentlige utsmykkinger eller selges til private hjem i GalleriShop Nina von Hirsch Design ASi Østre Skostredet i Bergen.