Masker og skulpturer

Maskene og skulpturene som tilbys her er en blanding av autentiske og nye. De kommer fra Elfenbenkysten, Mali, Burkina Faso, Ghana, Gabon og Benin og alle har en mening, et utrykk for å oppnå et formål og brukes i seremonier, initieringer og i diverse ritualer.

I Afrika brukes masker og skulpturer til å formidle forskjellig budskap i de utallige seremonier og ritualer. I SubSahara lever mange svært forskjellige folkegrupper og stammer og kulturuttrykkene er mangfoldige og sterke.

Afrikanske masker er kanskje den mest kjente form for kunst vi kjenner til fra det afrikanske kontinent.

Det er en selvfølge for etniske museum å ha en samling av karakteristiske masker og skulpturer fra Vest Afrika.

Dessverre er de virkelig gamle masker og skulpturer av tre stort sett ødelagt av tidens tann og fuktighet som følge av det subtropiske klima og termitter som finnes i Afrika.

Det er ikke lett å definere hva som er kunst i Afrika. De vakreste remedier og gjenstander utformet i leire eller tre lages for det meste for folket til anvendelse i hverdagslige gjøremål slik som til hushold, begravelser, bryllup og andre seremonier.

Skulpturer og annet tredimensjonale uttrykk er en foretrukket kunst og uttrykksform i motsettning til malerier slik som tilfelle er i andre kulturer.

Ettersom enkelte av seremoniene avtar eller endrer seg fordi Afrika er iferd med å åpne opp for et mer moderne og vestlig preget liv, minsker tilførselen på enkelte av seremoniremedier, gjenstander og masker ment for disse ritualene.

Flere av håndverkerne som jobber på verkstedet kommer fra stammer der disse gjenstandene har vært en viktig del av kulturen helt frem til idag.

De kjenner til kunnskapen rundt utformingen av diverse masker og skulpturer og på den måte oppstår de på nytt på verkstedet vårt.  I tillegg blir dette også en måte å holde litt liv i kulturen på.

Jeg har tradet og samarbeidet i mange år med en håndfull handelsreisende som reiser rundt og henter spennende ting som ikke lenger er så tilgjengelig enten pga politisk uro og krig i området eller som har av andre årsaker blitt vanskelig å oppdrive.

Slike gjenstander kan du fremdeles finne i GalleriShop As Østre Skostredet i Bergen.